אתרי אינטרנט

תנאי ההעסקה של דירוג המחקר בסעיפי התקשי"ר כדלהלן:
 

 הכרה במוסד מחקר – 03.24

 מינוי ראש מינהל המחקר החקלאי – 11.968

 מכרזים למשרות בדירוג המחקר – 11.412(ז); 12.362(ט); 12.366(ב)

 קביעת הדרגה וקידום – 23.34

 חלות דירוג עובדי המחקר – 24.258

 כללי הוותק וגרירת ותק לדרגות שכר קידום – 24.46

 כללי קידום תוספת ותק בדרגות ד-ה – 24.47.

 תוספות תפקיד, ת' ניסויי שדה, ת' השוואה ות' מיוחדת – 25.35

 מענק יובל – 25.5 ובמיוחד 25.529(א)

 טלפון – 25.622

 שעות נוספות– 27.222

 קצובת ביגוד בדירוג המחקר – 28.496

 חל"ת לבן-זוג בשבתון – 33.423(ב)(5)

 עבודה פרטית של עובד מחקר– 42.484

 הוראה במוסד אקדמי של עובד מחקר – 53.390 ו-53.393

 קרן השתלמות בנקאית – 55.11-55.12

 קק"מ – 55.13

 שבתון – 55.14

 המצאות – 72

 זכויות מטפחים – 73

שלום, ותודה שהגעת לאתר של איגוד סגל המחקר

על מנת לגלוש באתר יש להזין שם (בעברית או אנגלית) וכתובת דוא"ל פעילה.
מילוי שדות אלו מהווה הסכמה לקבל מאיתנו הודעות ועדכונים. גלישה נעימה.