קשר

בעלי תפקידים

יו"ר האיגוד
ד"ר יהושע מירון jmiron@volcani.agri.gov.il

סגן יו"ר האיגוד
ד"ר ישראל זיידרמן  ziderman@smile.net.il

הגזבר, לתשלום דמי חבר ל"קרן המדען"
פרופ' נתיב דודאי nativdud@volcani.agri.gov.il

טיפול [בתשלום] בדיווח מ"ה של שבתון וקק"מ
רו"ח בר-לב, טלפון: 09-7675264

מנהל האתר מטעם האיגוד
רואי בן-דוד roib@volcani.agri.gov.il

חברי מזכירות האיגוד:

יו"ר האיגוד: ד"ר מירון יהושע 0506220433
סגן יו"ר האיגוד: ד"ר ישראל זיידרמן (מייסד האיגוד והיו"ר שלו עד 2017) 0544866537
נציגי מכון וולקני: ד"ר אבי צדקה 0506220340, ד"ר ענת זאדה 0506220781, ד"ר דוד עזרא 0506220555
נציג מרכז מחקר נוה-יער: פרופ' נתיב דודאי 0506220010
נציג המכון הוטרינרי: ד"ר שמעון בראל 0506241829
נציג המכון הגיאולוגי: ד"ר אנטון וקס 0523380934
נציג מלח"י: ד"ר ליאור גוטמן 0544642129.