הסכמים קיבוציים והוראות ביצוע

הוראות ביצוע להסכם 6.3.2011

הוראות ביצוע ליישום הסכם פשרה בתיק בר"מ 4/07 בעניין תוספת מחקר חקלאי

הגדלת ההפרשות לפנסיה צוברת

שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה: ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.11 ותיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 12.1.2011

הגדלת תוספת השוואה ל-17.3%

פסק בוררות בעניין דרישת איגוד סגל המחקר (להלן – "התובע") להגדיל את שיעור תוספת ההשוואה המשולמת לחבריו, שנועדה להשוות את שכרם לשכר החוקרים במערכת הביטחון, בעקבות העלאת שיעור התוספת המפעלית המשולמת לחוקרים המועסקים בקריה למחקר גרעיני (להלן – קמ"ג).

פיצוי בעד אי ניצול ימי מחלה

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת- הסכם מיום 12.1.2011

החלטת הבוררות

המוסד לבוררות מוסכמת בשרותים הציבוריים

הוראות הביצוע

ליישום פסק בוררות 2/07 בדירוג המחקר הקלאי

טבלאות השכר 2011-2014

הסכם השכר 2006-9 וצבירת שבתון עד גיל 65

הסכם קיבוצי מיוחד

הוראות ביצוע להסכם דירוג עובדי המחקר האזרחי מיום 13.2.11

הוראות הביצוע להסכם וסולמות השכר

הוראות ביצוע להסכם דירוג עובדי המחקר האזרחי מיום 13.2.11

העלאת הפנסיה התקציבית על פי צו

ביצוע של העלאת הפנסיה התקציבית החל משנת 2008 נעשה ע"פ צו שר האוצר. הפירוט בסעיף 6ג בחוזר המובא בראשית המדור "פנסיה".

תוספת מחקר חקלאי בחקר הסחף ובלשכת המדען

הוראות ביצוע להסכם 6.3.2011

הוראות ביצוע ליישום הסכם פשרה בתיק בר"מ 4/07 בעניין תוספת מחקר חקלאי

עובדי קמ"ע במאבק חוזים אישיים

שכר עידוד

פסק בוררות בר"מ 01/05 מ-3/8/09

(עמוד ראשון חסר)

קידום בדרגה

פיצוי על איחור בתשלום הפרשים

פעילות פוליטית של עובדי מחקר

הצעת חוק מועמדות ובחירת עובד מדינה לכנסת ולגוף בוחר (תיקוני חקיקה), התש"ע–2009

כל עובדי המחקר מדורגים בארבע הדרגות העליונות של הדירוג. לכן, על פי החוקים הקיימים, אסור להם להיות חבר ב-"גוף בוחר" של מפלגה, וכן אינם רשאים להיות מועמד בבחירות לכנסת. לכן יזמנו את הצעת החוק שלהלן, כדי שיוגבל האיסור האמור לדרגות א' וא+ בלבד.